Užitočné informácie
  H
 
H, CH

027 32 Habovka (TS)
067 52 Habura (ML)
044 02 Hačava (KS)
981 01 Hačava (RS)
018 02 Hadoše (PB)
945 01 Hadovce (KN)
053 13 Hadušovce (SN)
038 22 Hadviga (TR)
059 04 Hágy (KK)
044 02 Háj (KS)
039 01 Háj (TR)
987 01 Hájiky - Maky (PT)
956 03 Hajná Nová Ves (TO)
980 33 Hajnáčka (RS)
962 31 Hájniky (ZV)
951 33 Hájske (SA)
065 45 Hajtovka (SL)
956 55 Haláčovce (BN)
985 11 Halič (LC)
065 34 Haligovce (SL)
913 07 Haluzice (NM)
976 66 Hámor (BR)
053 33 Hámre (GL)
913 21 Hámre (TN)
966 61 Hámre - Dolné Hámre (ZC)
966 71 Hámre - Horné Hámre (ZC)
900 43 Hamuliakovo (SC)
972 51 Handlová (PD)
082 56 Hanigovce (SB)
044 57 Haniska (KS)
080 01 Haniska (PO)
049 34 Hanková (RV)
086 46 Hankovce (BJ)
067 12 Hankovce (HE)
094 31 Hanušovce nad Topľou (VT)
053 05 Harakovce (LE)
086 45 Harhaj (BJ)
053 01 Harichovce (SN)
976 03 Harmanec (BB)
900 01 Harmónia (PK)
023 05 Harvelka (CA)
072 16 Hatalov (MI)
018 02 Hatné (PB)
090 23 Havaj (SP)
061 01 Havka (KK)
906 04 Havran (SE)
090 02 Havranec (SK)
027 05 Havrania (DK)
053 76 Havrania Dolina (SN)
072 34 Hažín (MI)
067 83 Hažín nad Cirochou (HE)
086 14 Hažlín (BJ)
929 01 Heďbeneéte (DS)
055 63 Helcmanovce (GL)
976 68 Heľpa (BR)
049 23 Henckovce (RV)
053 33 Henclová (GL)
093 02 Hencovce (VT)
082 35 Hendrichovce (PO)
044 46 Herľany (KS)
985 53 Herman (LC)
082 35 Hermanovce (PO)
094 34 Hermanovce nad Topľou (VT)
086 42 Hertník (BJ)
086 22 Hervartov (BJ)
927 01 Hetméň (SA)
976 61 Hiadeľ (BB)
053 63 Hincovce (SN)
027 13 Hladovka (TS)
023 22 Hlavice (CA)
018 03 Hlboké (PB)
906 31 Hlboké (SE)
014 01 Hlboké nad Váhom (BY)
023 54 Hlinené (CA)
946 65 Hliník (KN)
032 23 Hliník (LM)
966 01 Hliník nad Hronom (ZH)
014 01 Hliník nad Váhom (BY)
094 35 Hlinné (VT)
073 01 Hlivištia (SO)
920 01 Hlohovec (HC)
018 61 Hloža (PU)
065 01 Hniezdne (SL)
053 32 Hnilčík (SN)
053 75 Hnilec (SN)
072 33 Hnojné (MI)
981 01 Hnúšťa (RS)
980 31 Hodejov (RS)
980 02 Hodejovec (RS)
044 21 Hodkovce (KS)
053 61 Hodkovce (SN)
966 63 Hodruša - Hámre (ZC)
916 14 Hodulov Vrch (MY)
935 84 Hokovce (LV)
947 01 Holanovo (KN)
094 05 Holčíkovce (VT)
946 16 Holiare (KN)
930 34 Holice (DS)
908 51 Holíč (SI)
985 57 Holiša (LC)
951 42 Holotka (NR)
059 94 Holumnica (KK)
049 32 Honce (RV)
935 55 Hontianska Vrbica (LV)
962 71 Hontianske Moravce (KA)
962 65 Hontianske Nemce (KA)
962 68 Hontianske Tesáre (KA)
935 86 Hontianske Trsťany (LV)
022 01 Horelica (CA)
020 61 Horenická Hôrka (PU)
073 01 Horňa (SO)
020 61 Horná Breznica (PU)
906 05 Horná Dolina (SE)
962 05 Horná Hriňová (DT)
951 32 Horná Kráľová (SA)
919 65 Horná Krupá (TT)
976 81 Horná Lehota (BR)
027 41 Horná Lehota (DK)
018 03 Horná Mariková (PB)
974 01 Horná Mičiná (BB)
974 01 Horná Môlča (BB)
018 35 Horná Poruba (IL)
930 36 Horná Potôň (DS)
930 52 Horná Potôň - Lúky (DS)
935 31 Horná Seč (LV)
916 24 Horná Streda (NM)
991 02 Horná Strehová (VK)
913 33 Horná Súča (TN)
038 46 Horná Štubňa (TR)
013 06 Horná Tižina (ZA)
966 01 Horná Trnávka (ZH)
972 48 Horná Ves (PD)
967 01 Horná Ves (ZH)
913 33 Horná Závrská (TN)
946 12 Horná Zlatná (KN)
966 04 Horná Ždaňa (ZH)
913 24 Horňany (TN)
962 61 Horné Breziny (ZV)
956 54 Horné Držkovce (BN)
919 06 Horné Dubové (TT)
966 71 Horné Hámre (ZC)
956 31 Horné Chlebany (TO)
930 39 Horné Janíky (DS)
038 02 Horné Jaseno (MT)
020 01 Horné Kočkovce (PU)
906 15 Horné Košariská (MY)
949 05 Horné Krškany (NR)
951 45 Horné Lefantovce (NR)
972 71 Horné Lelovce (PD)
919 27 Horné Lovčice (TT)
962 43 Horné Mladonice (KA)
913 26 Horné Motešice (TN)
930 13 Horné Mýto (DS)
956 41 Horné Naštice (BN)
956 08 Horné Obdokovce (TO)
919 03 Horné Orešany (TT)
920 62 Horné Otrokovce (HC)
957 03 Horné Ozorovce (BN)
991 24 Horné Plachtince (VK)
991 25 Horné Príbelce (VK)
974 05 Horné Pršany (BB)
962 55 Horné Rykynčice (KA)
925 03 Horné Saliby (GA)
935 84 Horné Semerovce (LV)
951 71 Horné Sľažany (ZM)
914 42 Horné Srnie (TN)
991 03 Horné Strháre (VK)
956 03 Horné Štitáre (TO)
920 66 Horné Trhovište (HC)
935 81 Horné Turovce (LV)
972 22 Horné Vestenice (PD)
980 26 Horné Zahorany (RS)
920 52 Horné Zelenice (HC)
962 51 Horný Badín (KA)
930 33 Horný Bar (DS)
926 01 Horný Čepeň (GA)
935 34 Horný Ďur (LV)
013 42 Horný Hričov (ZA)
962 41 Horný Jalšovík (KA)
925 71 Horný Jatov (SA)
976 02 Horný Jelenec (BB)
038 02 Horný Kalník (MT)
018 21 Horný Lieskov (PB)
017 01 Horný Moštenec (PB)
952 01 Horný Ohaj (NR)
935 37 Horný Pial (LV)
062 01 Horný Smokovec (PP)
027 44 Horný Štefanov (TS)
962 75 Horný Tisovník (DT)
038 48 Horný Turček (TR)
023 45 Horný Vadičov (KM)
951 06 Horný Vinodol (NR)
072 02 Horovce (MI)
020 62 Horovce (PU)
934 01 Horša (LV)
925 45 Hoste (GA)
980 04 Hostice (RS)
951 94 Hostie (ZM)
980 23 Hostišovce (RS)
951 02 Hosťová (NR)
044 02 Hosťovce (KS)
951 91 Hosťovce (ZM)
067 35 Hostovice (SV)
020 01 Hoštiná (PU)
059 11 Hozelec (PP)
059 12 Hôrka (PP)
916 32 Hôrka nad Váhom (NM)
010 04 Hôrky (ZA)
966 78 Hrabičov (ZC)
082 33 Hrabkov (PO)
067 74 Hrabová Roztoka (SV)
090 41 Hrabovčík (SK)
014 01 Hrabové (BY)
086 11 Hrabovec (BJ)
067 01 Hrabovec nad Laborcom (HE)
020 01 Hrabovka (PU)
913 32 Hrabovka (TN)
985 01 Hrabovo (PT)
086 06 Hrabské (BJ)
053 15 Hrabušice (SN)
059 71 Hradisko (KK)
082 67 Hradisko (PO)
090 42 Hradisko (SK)
958 54 Hradište (PE)
985 25 Hradište (PT)
906 12 Hradište pod Vrátnom (SE)
072 06 Hradištská Moľva (MI)
013 52 Hradná (BY)
916 33 Hrádok (NM)
916 15 Hrachovište (NM)
980 52 Hrachovo (RS)
076 03 Hraň (TV)
065 21 Hraničné (SL)
059 16 Hranovnica (PP)
916 14 Hrašné (MY)
044 42 Hrašovík (KS)
034 05 Hrboltová (RK)
076 15 Hrčeľ (TV)
049 44 Hrhov (RV)
076 22 Hriadky (TV)
013 41 Hričovské Podhradie (ZA)
962 05 Hriňová (DT)
053 51 Hrišovce (GL)
982 62 Hrkáč (RS)
936 01 Hrkovce (LV)
982 66 Hrlica (RA)
985 23 Hrnčiarky (PT)
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou (TT)
916 12 Hrnčiarové (NM)
980 13 Hrnčiarska Ves (PT)
980 12 Hrnčiarske Zalužany (PT)
976 37 Hrochoť (BB)
065 45 Hromoš (SL)
976 45 Hronec (BR)
935 61 Hronovce (LV)
976 31 Hronsek (BB)
966 12 Hronská Breznica (ZV)
966 12 Hronská Dúbrava (ZH)
935 29 Hronské Kľačany (LV)
935 27 Hronské Kosihy (LV)
966 53 Hronský Beňadik (ZC)
925 23 Hrubá Borša (SC)
916 11 Hrubá Strana (NM)
951 25 Hruboňovo (NR)
067 23 Hrubov (HE)
023 52 Hrubý Buk (CA)
903 01 Hrubý Šúr (SC)
049 43 Hrušov (RV)
076 37 Hrušov (TV)
991 42 Hrušov (VK)
956 13 Hrušovany (TO)
916 11 Hrušové (NM)
980 25 Hrušovo (RS)
029 52 Hruštín (NO)
930 39 Hubice (DS)
922 21 Hubina (PN)
082 66 Hubošovce (SB)
034 93 Hubová (RK)
980 50 Hubovo (RS)
049 13 Hucín (RA)
067 45 Hudcovce (HE)
941 44 Hul (NZ)
066 01 Humenné (HE)
059 92 Huncovce (KK)
090 03 Hunkovce (SK)
076 62 Hunkovce (TV)
906 13 Hurbanova Dolina (MY)
903 01 Hurbanova Ves (SC)
941 50 Hurbanovce (NZ)
947 01 Hurbanovo (KN)
072 51 Husák (SO)
022 04 Husarik (CA)
985 42 Husiná (RS)
086 36 Hutka (BJ)
027 32 Huty (LM)
930 41 Hviezdoslavov (DS)
013 56 Hvozdnica (BY)
032 31 Hybe (LM)
044 12 Hýľov (KS)

972 45 Chalmová (PD)
980 44 Chanava (RS)
943 66 Chľaba (NZ)
985 26 Chladná Studňa (PT)
027 55 Chlebnice (DK)
067 41 Chlmec (HE)
064 01 Chmeľnica (SL)
082 15 Chmeľov (PO)
086 35 Chmeľová (BJ)
082 12 Chmeľovec (PO)
082 33 Chmiňany (PO)
082 33 Chminianske Jakubovany (PO)
082 33 Chminianska Nová Ves (PO)
951 76 Choča (ZM)
913 04 Chocholná (TN)
072 63 Choňkovce (SO)
935 84 Chorvatice (LV)
900 25 Chorvátsky Grob (SC)
044 02 Chorváty (KS)
968 01 Chotár (ZC)
090 21 Chotča (SP)
946 31 Chotín (KN)
955 01 Chrabrany (TO)
980 42 Chrámec (RS)
946 54 Chrasť (KN)
053 63 Chrasť nad Hornádom (SN)
991 08 Chrastince (VK)
044 44 Chrastné (KS)
951 75 Chrašťany (ZM)
949 01 Chrenová (NR)
972 32 Chrenovec - Brusno (PD)
908 64 Chropov (SI)
991 21 Chrťany (VK)
922 05 Chtelnica (PN)
956 38 Chudá Lehota (BN)
982 63 Chvalová (RA)
976 81 Chvatimech (BR)
906 06 Chvojnica (MY)
972 13 Chvojnica (PD)
044 74 Chym (KS)
956 33 Chynorany (PE)
953 01 Chyzerovce (ZM)
049 18 Chyžné (RA)
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free