Užitočné informácie
  V
 
V

916 13 Vaďovce (NM)
090 03 Vagrinec (SK)
925 62 Váhovce (GA)
951 88 Vajka nad Žitavou (NR)
044 43 Vajkovce (KS)
831 07 Vajnory (Bratislava III)
976 98 Vajsková (BR)
044 13 Valaliky (KS)
976 46 Valaská (BR)
972 28 Valaská Belá (PD)
034 96 Valaská Dubová (RK)
066 01 Valaškovce (HE)
038 35 Valča (MT)
976 02 Valentová (BB)
038 43 Valentová (MT)
067 01 Valentovce (ML)
982 52 Valice (RS)
090 42 Valkovce (SK)
976 69 Vaľkovňa (BR)
985 03 Vaľkovo (PT)
086 41 Vaniškovce (BJ)
029 52 Vaňovka (NO)
090 02 Vápeník (SK)
086 36 Varadka (BJ)
090 23 Varechovce (SP)
082 05 Varhaňovce (PO)
013 03 Varín (ZA)
919 25 Varov Šúr (TT)
029 51 Vasiľov (NO)
029 01 Vavrečka (NO)
094 31 Vavrinec (VT)
032 42 Vavrišovo (LM)
032 61 Važec (LM)
044 02 Včeláre (KS)
980 50 Včelince (RS)
979 01 Včelinec (RS)
076 35 Véč (TV)
980 34 Večelkov (RS)
094 12 Vechec (VT)
947 01 Vék (KN)
076 15 Veľaty (TV)
913 04 Velčice (TN)
951 71 Velčice (ZM)
027 54 Veličná (DK)
058 01 Veľká (PP)
076 32 Veľká Bara (TV)
930 34 Veľká Budafa (DS)
014 01 Veľká Bytča (BY)
991 09 Veľká Čalomija (VK)
971 01 Veľká Čausa (PD)
015 01 Veľká Čierna (ZA)
985 53 Veľká Dolina (LC)
951 15 Veľká Dolina (NR)
059 78 Veľká Franková (KK)
946 03 Veľká Gúta (KN)
913 24 Veľká Hradná (TN)
044 55 Veľká Ida (KS)
972 42 Veľká Lehota (PD)
966 41 Veľká Lehota (ZC)
065 34 Veľká Lesná (SL)
044 81 Veľká Lodina (KS)
059 52 Veľká Lomnica (KK)
930 03 Veľká Lúč (DS)
962 31 Veľká Lúka (ZV)
925 32 Veľká Mača (GA)
941 45 Veľká Maňa (NZ)
985 32 Veľká nad Ipľom (LC)
930 51 Veľká Paka (DS)
980 13 Veľká Suchá (PT)
076 82 Veľká Tŕňa (TV)
951 13 Veľká Ves (NR)
985 01 Veľká Ves (PT)
991 10 Veľká Ves nad Ipľom (VK)
955 01 Veľké Bedzany (TO)
958 04 Veľké Bielice (PE)
913 11 Veľké Bierovce (TN)
930 01 Veľké Blahovo (DS)
027 32 Veľké Borové (LM)
985 32 Veľké Dálovce (LC)
985 42 Veľké Dravce (LC)
956 54 Veľké Držkovce (BN)
956 01 Veľké Dvorany (TO)
929 01 Veľké Dvorníky (DS)
956 38 Veľké Hoste (BN)
956 55 Veľké Chlievany (BN)
951 54 Veľké Chyndice (NR)
079 01 Veľké Kapušany (MI)
946 21 Veľké Kosihy (KN)
922 07 Veľké Kostoľany (PN)
018 31 Veľké Košecké Podhra (IL)
935 21 Veľké Kozmálovce (LV)
934 01 Veľké Krškany (LV)
958 03 Veľké Kršteňany (PE)
908 73 Veľké Leváre (MA)
941 42 Veľké Lovce (NZ)
935 65 Veľké Ludince (LV)
922 01 Veľké Orvište (PN)
956 34 Veľké Ostratice (PE)
076 63 Veľké Ozorovce (TV)
966 74 Veľké Pole (ZC)
076 75 Veľké Raškovce (MI)
072 43 Veľké Revištia (SO)
956 07 Veľké Ripňany (TO)
013 62 Veľké Rovné (BY)
076 77 Veľké Slemence (MI)
913 11 Veľké Stankovce (TN)
990 01 Veľké Straciny (VK)
980 51 Veľké Teriakovce (RS)
076 42 Veľké Trakany (TV)
935 81 Veľké Turovce (LV)
958 41 Veľké Uherce (PE)
925 22 Veľké Úľany (GA)
951 82 Veľké Vozokany (ZM)
072 34 Veľké Zalužice (MI)
951 35 Veľké Zálužie (NR)
991 23 Veľké Zlievce (VK)
091 01 Veľkrop (SP)
951 34 Veľký Báb (NR)
900 24 Veľký Biel (SC)
980 22 Veľký Blh (RS)
026 01 Veľký Bysterec (DK)
951 05 Veľký Cetín (NR)
038 45 Veľký Čepčín (TR)
935 34 Veľký Ďur (LV)
937 01 Veľký Dvor (LV)
055 51 Veľký Folkmar (GL)
925 27 Veľký Grob (GA)
945 01 Veľký Harčáš (KN)
076 52 Veľký Horeš (TV)
076 36 Veľký Kamenec (TV)
958 45 Veľký Klíž (PE)
018 51 Veľký Kolačín (IL)
990 01 Veľký Krtíš (VK)
941 07 Veľký Kýr (NZ)
951 04 Veľký Lapáš (NR)
930 37 Veľký Lég (DS)
946 12 Veľký Lél (KN)
065 33 Veľký Lipník (SL)
991 03 Veľký Lom (VK)
932 01 Veľký Meder (DS)
946 03 Veľký Ostrov (KN)
937 01 Veľký Pesek (LV)
075 01 Veľký Ruskov (TV)
059 91 Veľký Slavkov (PP)
082 67 Veľký Slivník (PO)
082 21 Veľký Šariš (PO)
067 31 Veľopolie (HE)
955 01 Velušovce (TO)
059 17 Vernár (PP)
935 52 Veselá (LV)
922 08 Veselé (PN)
079 01 Veškovce (MI)
031 04 Veterná Poruba (LM)
985 59 Vidiná (LC)
962 63 Vidov Vrch (ZV)
049 11 Vidová (RV)
908 62 Vidovany (SI)
930 02 Vieska (DS)
916 26 Vieska (NM)
972 45 Vieska (PD)
908 63 Vieska (SI)
991 02 Vieska (VK)
965 01 Vieska (ZH)
020 01 Vieska - Bezdedov (PU)
980 21 Vieska nad Blhom (RS)
951 52 Vieska nad Žitavou (ZM)
962 02 Vígľaš (DT)
962 25 Vígľašská Huta (DT)
059 19 Vikartovce (PP)
991 28 Vinica (VK)
979 01 Vinice (RS)
076 31 Viničky (TV)
900 23 Viničné (PK)
072 31 Vinné (MI)
951 06 Vinodol (NR)
901 01 Vinohrádok (MA)
925 55 Vinohrady nad Váhom (GA)
902 01 Vinosady (PK)
946 02 Violín (KN)
946 38 Virt (KN)
065 41 Vislanka (SL)
090 21 Vislava (SP)
018 61 Visolaje (PU)
076 61 Višňov (TV)
013 55 Višňové (BY)
916 15 Višňové (NM)
982 63 Višňové (RA)
013 23 Višňové (ZA)
900 85 Vištuk (PK)
031 04 Vitálišovce (LM)
027 12 Vitanová (TS)
082 38 Víťaz (PO)
067 24 Víťazovce (HE)
053 63 Vítkovce (SN)
094 31 Vlača (VT)
090 23 Vladiča (SP)
049 24 Vlachovo (RV)
032 13 Vlachy (LM)
032 13 Vlašky (LM)
925 84 Vlčany (SA)
913 33 Vlčí Vrch (TN)
908 62 Vlčkovany (SI)
919 23 Vlčkovce (TT)
957 03 Vlčkovo (BN)
985 26 Vlčovo (PT)
976 31 Vlkanová (BB)
946 54 Vlkanovo (KN)
941 44 Vlkas (NZ)
034 03 Vlkolínec (RK)
018 03 Vlkov (PB)
059 72 Vlková (KK)
059 71 Vlkovce (KK)
900 44 Vlky (SC)
980 44 Vlkyňa (RS)
919 42 Voderady (TT)
076 72 Vojany (MI)
076 22 Vojčice (TV)
076 83 Vojka (TV)
930 31 Vojka nad Dunajom (DS)
053 61 Vojkovce (SN)
059 02 Vojňany (KK)
072 61 Vojnatina (SO)
930 38 Vojtechovce (DS)
091 01 Vojtovce (SP)
022 01 Vojty (CA)
072 21 Voľa (MI)
067 01 Volica (ML)
951 87 Volkovce (ZM)
966 81 Voznica (ZC)
925 05 Vozokany (GA)
956 05 Vozokany (TO)
935 61 Vozokany nad Hronom (LV)
952 01 Vráble (NR)
908 49 Vrádište (SI)
930 25 Vrakúň (DS)
821 07 Vrakuňa (Bratislava II)
010 14 Vranie (ZA)
093 01 Vranov (VT)
093 01 Vranov nad Topľou (VT)
972 24 Vrbany (PD)
930 08 Vrbina (DS)
072 16 Vrbnica (MI)
059 72 Vrbov (KK)
946 65 Vrbová nad Váhom (KN)
906 06 Vrbovce (MY)
980 52 Vrbovce nad Rimavou (RS)
922 03 Vrbové (PN)
071 01 Vŕbovec (MI)
991 06 Vrbovka (VK)
962 06 Vrchdobroč (DT)
023 22 Vrchpredmier (CA)
023 55 Vrchrieka (CA)
976 53 Vrchslatina (BR)
017 05 Vrchteplá (PB)
038 31 Vrícko (MT)
018 52 Vršatské Podhradie (IL)
017 05 Vrtižer (PB)
038 61 Vrútky (MT)
044 13 Všechsvätých (KS)
044 47 Vtáčkovce (KS)
059 02 Výborná (KK)
071 01 Vybúchanec (MI)
951 25 Výčapky (NR)
951 44 Výčapy - Opatovce (NR)
068 01 Vydraň (ML)
930 16 Vydrany (DS)
020 53 Vydrná (PU)
059 14 Vydrník (PP)
976 52 Vydrovo (BR)
080 01 Vydumanec (PO)
966 02 Vyhne (ZH)
032 32 Východná (LM)
023 05 Vychylovka (CA)
067 16 Výrava (ML)
080 01 Vysielač (PO)
072 14 Vysocký Dvor (MI)
956 35 Vysočany (BN)
969 01 Vysoká (BS)
082 74 Vysoká (SB)
023 55 Vysoká nad Kysucou (CA)
072 14 Vysoká nad Uhom (MI)
900 66 Vysoká pri Morave (MA)
062 01 Vysoké Tatry (PP)
972 13 Vyšehradné (PD)
090 21 Vyškovce (SP)
935 77 Vyškovce nad Ipľom (LV)
032 34 Vyšná Boca (LM)
040 18 Vyšná Hutka (KS)
067 34 Vyšná Jablonka (HE)
089 01 Vyšná Jedľová (SK)
982 52 Vyšná Kaloša (RS)
044 46 Vyšná Kamenica (KS)
023 21 Vyšná Korňa (CA)
044 15 Vyšná Myšľa (KS)
090 32 Vyšná Olšava (SP)
090 01 Vyšná Pisaná (SK)
979 01 Vyšná Pokoradz (RS)
086 36 Vyšná Polianka (BJ)
034 74 Vyšná Revúca (RK)
072 41 Vyšná Rybnica (SO)
094 07 Vyšná Sitnica (HE)
049 26 Vyšná Slaná (RV)
080 06 Vyšná Šebastová (PO)
090 23 Vyšná Vladiča (SP)
086 21 Vyšná Voľa (BJ)
059 84 Vyšné Hágy (PP)
067 11 Vyšné Ladičkovce (HE)
032 23 Vyšné Matiašovce (LM)
935 31 Vyšné nad Hronom (LV)
072 51 Vyšné Nemecké (SO)
040 01 Vyšné Opátske (Košice IV)
086 41 Vyšné Raslavice (BJ)
072 41 Vyšné Remety (SO)
053 71 Vyšné Repaše (LE)
072 43 Vyšné Revištia (SO)
065 02 Vyšné Ružbachy (SL)
982 52 Vyšné Valice (RS)
044 16 Vyšný Čaj (KS)
090 34 Vyšný Hrabovec (SP)
067 32 Vyšný Hrušov (HE)
094 09 Vyšný Kazimír (VT)
023 55 Vyšný Kelčov (CA)
044 12 Vyšný Klátov (KS)
090 05 Vyšný Komárnik (SK)
023 54 Vyšný Koniec (CA)
086 45 Vyšný Kručov (BJ)
026 01 Vyšný Kubín (DK)
044 74 Vyšný Lánec (KS)
044 25 Vyšný Medzev (KS)
090 11 Vyšný Mirošov (SK)
090 11 Vyšný Orlík (SK)
980 52 Vyšný Skálnik (RS)
053 74 Vyšný Slavkov (LE)
034 84 Vyšný Sliač (RK)
086 02 Vyšný Tvarožec (BJ)
094 33 Vyšný Žipov (VT)
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=