Užitočné informácie
  K
 
K

072 05 Kačanov (MI)
065 22 Kače (SL)
925 92 Kajal (GA)
038 22 Kaľamenová (TR)
034 82 Kalameny (RK)
053 42 Kaľava (SN)
934 01 Kalinčiakovo (LV)
962 25 Kalinka (DT)
900 43 Kalinkovo (SC)
023 02 Kalinov (CA)
068 01 Kalinov (ML)
985 01 Kalinovo (PT)
935 32 Kalná (LV)
935 32 Kalná nad Hronom (LV)
067 72 Kalná Roztoka (SV)
935 32 Kalnica (LV)
916 37 Kalnica (NM)
087 01 Kalnište (SK)
985 31 Kalonda (LC)
982 52 Kaloša (RS)
044 18 Kalša (KS)
072 36 Kaluža (MI)
956 12 Kamanová (TO)
049 62 Kameňany (RA)
934 01 Kamenec (LV)
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom (PD)
082 71 Kamenica (SB)
067 83 Kamenica n/Cirochou (HE)
943 65 Kamenica nad Hronom (NZ)
018 54 Kameničany (IL)
946 01 Kameničná (KN)
943 57 Kamenín (NZ)
093 03 Kamenná Poruba (VT)
013 14 Kamenná Poruba (ZA)
991 27 Kamenné Kosihy (VK)
935 02 Kamenný Chotár (LV)
943 58 Kamenný Most (NZ)
992 01 Kamenný Vrch (VK)
067 83 Kamienka (HE)
065 32 Kamienka (SL)
082 21 Kanaš (PO)
972 17 Kanianka (PD)
951 24 Kapince (NR)
090 01 Kapišová (SK)
900 84 Kaplna (SC)
076 84 Kapoňa (TV)
082 12 Kapušany (PO)
079 01 Kapušianske Kľačany (MI)
079 01 Kapušianske Vojkovce (MI)
018 16 Kardošova Vieska (PB)
076 33 Karlov Dvor (TV)
038 15 Karlová (MT)
067 45 Karná (HE)
937 01 Karolína (LV)
076 02 Kašov (TV)
962 34 Kašova Lehôtka (ZV)
985 23 Katarínska Huta (PT)
018 02 Kátlina (PB)
919 55 Kátlovce (TT)
908 49 Kátov (SI)
053 04 Katúň (LE)
946 65 Kava (KN)
040 01 Kavečany (Košice I)
076 13 Kazimír (TV)
013 32 Keblov - Zárieč (ZA)
044 47 Kecerovce (KS)
044 47 Kecerovské Kostoľany (KS)
044 47 Kecerovské Pekľany (KS)
044 47 Kecerovský Lipovec (KS)
946 19 Kéč (KN)
090 11 Kečkovce (SK)
049 55 Kečovo (RV)
044 58 Kechnec (KS)
941 09 Kendereš (NZ)
082 01 Kendice (PO)
980 45 Kesovce (RS)
935 64 Keť (LV)
038 45 Kevice (TR)
060 01 Kežmarok (KK)
059 53 Kežmarské Žľaby (PP)
991 06 Kiarov (VK)
076 62 Kinčeš (TV)
991 22 Kírť (VK)
059 12 Kišovce (PP)
920 64 Kľačany (HC)
956 02 Kľačany (TO)
966 11 Kľačany (ZH)
013 19 Kľače (ZA)
972 15 Kľačno (PD)
034 01 Kľačno (RK)
094 21 Kladzany (VT)
966 77 Kľak (ZC)
951 53 Klasov (NR)
969 75 Klastava (BS)
038 43 Kláštor pod Znievom (MT)
958 44 Klátova Nová Ves (PE)
053 02 Klčov (LE)
919 08 Klčovany (TT)
991 10 Kleňany (VK)
082 44 Klenov (PO)
067 72 Klenová (SV)
980 55 Klenovec (RS)
018 02 Klieština (PB)
023 22 Klin (CA)
029 41 Klin (NO)
076 31 Klin nad Bodrogom (TV)
958 45 Klíž (PE)
946 19 Klížska Nemá (KN)
958 45 Klížske Hradište (PE)
019 01 Klobušice (IL)
962 25 Klokoč (DT)
949 11 Klokočina (NR)
023 22 Klokočov (CA)
072 36 Klokočov (MI)
023 04 Klubina (CA)
925 71 Kľučiareň (SA)
930 03 Kľúčiarove Kračany (DS)
914 41 Kľúčové (TN)
930 07 Kľúčovec (DS)
053 51 Kluknava (GL)
086 22 Kľušov (BJ)
086 22 Kľušovská Zábava (BJ)
935 03 Kmeťovce (LV)
941 62 Kmeťovo (NZ)
026 01 Kňažia (DK)
049 23 Kobeliarovo (RV)
087 01 Kobylnice (SK)
086 22 Kobyly (BJ)
049 35 Koceľovce (RV)
980 52 Kociha (RS)
972 02 Kocurany (PD)
921 01 Kocurice (PN)
922 04 Kočín (PN)
916 31 Kočovce (NM)
086 46 Kochanovce (BJ)
066 01 Kochanovce (HE)
913 05 Kochanovce (TN)
956 54 Kochnáč (BN)
082 32 Kojatice (PO)
082 32 Kojatická Dolina (PO)
055 52 Kojšov (GL)
985 05 Kokava nad Rimavicou (PT)
082 52 Kokošovce (PO)
044 13 Kokšov - Bakša (KS)
065 11 Kolačkov (SL)
958 41 Kolačno (PE)
991 09 Koláre (VK)
013 54 Kolárovice (BY)
946 03 Kolárovo (KN)
067 66 Kolbasov (SV)
090 31 Kolbovce (SP)
072 61 Kolibabovce (SO)
951 78 Kolíňany (NR)
053 42 Kolinovce (SN)
929 01 Kolónia (DS)
930 35 Kolónia (DS)
943 56 Kolónia (NZ)
076 41 Kolónia (TV)
076 42 Kolónia (TV)
067 61 Kolonica (SV)
941 33 Kolta (NZ)
072 15 Komanica (MI)
093 01 Komárany (VT)
945 01 Komárno (KN)
962 06 Komárno (DT)
086 11 Komárov (BJ)
044 55 Komárovce (KS)
073 01 Komárovce (SO)
941 06 Komjatice (NZ)
034 96 Komjatná (RK)
941 21 Komoča (NZ)
976 52 Komov (BR)
027 05 Končitá (DK)
956 13 Koniarovce (TO)
947 01 Konkoľ (KN)
980 32 Konrádovce (RS)
032 04 Konská (LM)
013 13 Konská (ZA)
038 52 Konské (MT)
072 63 Koňuš (SO)
023 56 Kopanice (CA)
966 61 Kopanice (ZC)
971 01 Kopanice-Prievidza IV (PD)
908 48 Kopčany (SI)
018 31 Kopec (IL)
967 01 Kopernica (ZH)
920 01 Koplotovce (HC)
049 16 Kopráš (RA)
086 43 Koprivnica (BJ)
976 34 Kordíky (BB)
090 05 Korejovce (SK)
023 21 Korňa (CA)
023 22 Kornica (CA)
072 62 Koromľa (SO)
090 31 Korunková (SP)
962 04 Korytárky (DT)
013 54 Korytné (BY)
053 05 Korytné (LE)
034 75 Korytnica - kúpele (RK)
991 25 Kosihovce (VK)
991 11 Kosihy nad Ipľom (VK)
966 24 Kosorín (ZH)
974 01 Kostiviarska (BB)
966 71 Kostivrch (ZC)
044 31 Kostoľany n/Hornádom (KS)
951 77 Kostoľany p/Tribečom (ZM)
017 05 Kostolec (PB)
900 62 Kostolište (MA)
962 12 Kostolná (DT)
913 04 Kostolná - Záriečie (TN)
930 34 Kostolná Gala (DS)
903 01 Kostolná pri Dunaji (SC)
972 26 Kostolná Ves (PD)
916 13 Kostolné (MY)
930 03 Kostolné Kračany (DS)
913 22 Kostolné Mitice (TN)
962 71 Kostolné Moravce (KA)
942 01 Kostolný Sek (NZ)
972 41 Koš (PD)
906 15 Košariská (MY)
094 06 Košarovce (HE)
018 64 Košeca (IL)
018 31 Košecké Podhradie (IL)
018 32 Košecké Rovné (IL)
040 01 Košice (Košice)
044 65 Košická Belá (KS)
040 14 Košická Nová Ves (Košice III)
044 41 Košická Polianka (KS)
044 42 Košické Oľšany (KS)
044 45 Košický Klečenov (KS)
067 12 Koškovce (HE)
919 01 Košolná (TT)
044 13 Košťany (KS)
038 41 Košťany nad Turcom (MT)
925 09 Košúty (GA)
036 01 Košúty (MT)
946 54 Kotelnica (KN)
013 61 Kotešová (BY)
985 53 Kotmanová (LC)
013 02 Kotrčiná Lúčka (ZA)
943 66 Kováčov (NZ)
049 42 Kováčová (RV)
962 37 Kováčová (ZV)
991 06 Kováčovce (VK)
906 03 Koválov (SE)
908 63 Koválovec (SI)
956 15 Kovarce (TO)
935 22 Kozárovce (LV)
065 45 Kozelec (SL)
966 15 Kozelník (BS)
962 41 Kozí Vrbovok (KA)
027 05 Kozinská (DK)
086 12 Kožany (BJ)
076 01 Kožuchov (TV)
090 22 Kožuchovce (SP)
087 01 Kračúnovce (SK)
967 01 Krahule (ZH)
090 05 Krajná Bystrá (SK)
090 05 Krajná Poľana (SK)
090 05 Krajná Porúbka (SK)
916 16 Krajné (MY)
090 03 Krajné Čierno (SK)
922 02 Krakovany (PN)
980 45 Kráľ (RS)
982 01 Králik (RA)
976 34 Králiky (BB)
946 03 Kráľka (KN)
925 41 Kráľov Brod (GA)
974 05 Kráľová (BB)
960 01 Kráľová (ZV)
032 33 Kráľova Lehota (LM)
925 91 Kráľová nad Váhom (SA)
900 50 Kráľová pri Senci (SC)
027 51 Kraľovany (DK)
962 65 Kráľovce (KA)
044 44 Kráľovce (KS)
962 65 Kráľovce - Krnišov (KA)
931 01 Kráľovianky (DS)
935 84 Kráľovičová (LV)
930 03 Kráľovičove Kračany (DS)
077 01 Kráľovský Chlmec (TV)
976 52 Krám (BR)
980 26 Kraskovo (RS)
040 18 Krásna (Košice IV)
985 41 Krásna (LC)
980 51 Krásna (RS)
027 44 Krásna Hôrka (TS)
082 73 Krásna Lúka (SB)
956 53 Krásna Ves (BN)
013 03 Krasňany (ZA)
958 43 Krásno (PE)
023 02 Krásno nad Kysucou (CA)
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka (RV)
049 41 Krásnohorské Podhradie (RV)
072 01 Krásnovce (MI)
068 01 Krásny Brod (ML)
913 33 Krásny Dub (TN)
946 32 Krátke Kesy (KN)
059 18 Kravany (PP)
076 61 Kravany (TV)
946 36 Kravany nad Dunajom (KN)
013 32 Kravárska (ZA)
072 51 Krčava (SO)
065 21 Kremná (SL)
967 01 Kremnica (ZH)
967 01 Kremnické Bane (ZH)
974 05 Kremnička (BB)
072 55 Kristy (SO)
090 31 Krišľovce (SP)
079 01 Krišovská Liesková (MI)
027 55 Krivá (DK)
067 04 Krivá Oľka (ML)
962 04 Kriváň (DT)
082 71 Krivany (SB)
086 04 Krivé (BJ)
962 05 Krivec I (DT)
962 05 Krivec II (DT)
018 52 Krivoklát (IL)
913 11 Krivosúd - Bodovka (TN)
072 22 Krivošťany (MI)
916 26 Kríž nad Váhom (NM)
079 01 Krížany (MI)
086 04 Kríže (BJ)
934 01 Krížny Vrch (LV)
059 01 Krížová Ves (KK)
082 33 Krížovany (PO)
919 24 Križovany n/Dudváhom (TT)
946 19 Krížový Dvor (KN)
022 04 Krkošky (CA)
032 13 Krmeš (LM)
985 25 Krná (PT)
956 19 Krnča (TO)
962 12 Krné (DT)
962 65 Krnišov (KA)
982 67 Krokava (RS)
053 42 Krompachy (SN)
038 54 Krpeľany (MT)
934 01 Krškany (LV)
956 03 Krtovce (TO)
090 32 Kručov (SP)
963 01 Krupina (KA)
029 54 Krušetnica (NO)
091 01 Krušinec (SP)
956 31 Krušovce (TO)
086 04 Kružlov (BJ)
090 02 Kružlová (SK)
086 04 Kružlovská Huta (BJ)
049 51 Kružná (RV)
979 01 Kružno (RS)
956 43 Kšinná (BN)
935 75 Kubáňovo (LV)
013 05 Kubíková (ZA)
029 57 Kubínska (NO)
911 01 Kubrá (TN)
911 01 Kubrica (TN)
076 75 Kucany (MI)
086 12 Kučín (BJ)
094 21 Kučín (VT)
900 52 Kuchyňa (MA)
908 78 Kuklov (SE)
086 44 Kuková (SK)
937 01 Kukučínov (LV)
013 13 Kunerad (ZA)
967 01 Kunešov (ZH)
905 01 Kunov (SE)
049 32 Kunova Teplica (RV)
935 64 Kuraľany (LV)
086 12 Kurima (BJ)
054 01 Kurimany (LE)
090 16 Kurimka (SK)
979 01 Kurinec (RS)
086 04 Kurov (BJ)
986 01 Kurtáň (LC)
072 32 Kusín (MI)
929 01 Kútniky (DS)
971 01 Kúty (PD)
908 01 Kúty (SE)
956 21 Kuzmice (TO)
076 12 Kuzmice (TV)
032 24 Kvačany (LM)
082 41 Kvačany (PO)
094 02 Kvakovce (VT)
020 62 Kvašov (PU)
058 01 Kvetnica (PP)
930 41 Kvetoslavov (DS)
022 04 Kýčerka (CA)
980 54 Kyjatice (RS)
065 48 Kyjov (SL)
913 04 Kykula (TN)
974 01 Kynceľová (BB)
930 03 Kynceľove Kračany (DS)
949 01 Kynek (NR)
044 81 Kysak (KS)
930 30 Kyselica (DS)
076 02 Kysta (TV)
976 53 Kysuca (BR)
024 01 Kysucké Nové Mesto (KM)
023 34 Kysucký Lieskovec (KM)
022 04 Kyzka (CA)
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=