Užitočné informácie
  M
 
M

930 32 Macov (DS)
925 41 Mačonáš (GA)
972 25 Mačov (PD)
930 14 Mad (DS)
985 13 Madačka (LC)
930 28 Madérét (KN)
034 83 Madočany (RK)
922 42 Madunice (HC)
013 62 Madzín (BY)
049 16 Magnezitovce (RA)
032 15 Magurka (LM)
059 13 Machalovce (PP)
951 93 Machulince (ZM)
919 22 Majcichov (TT)
082 57 Majdan (SB)
974 01 Majer (BB)
094 31 Majer (VT)
061 01 Majere (KK)
935 05 Majere (LV)
906 05 Majeríčky (SE)
059 94 Majerka (KK)
094 09 Majerovce (VT)
023 56 Makov (CA)
090 23 Makovce (SP)
076 32 Malá Bara (TV)
935 36 Malá Baračka (LV)
930 34 Malá Budafa (DS)
014 01 Malá Bytča (BY)
991 08 Malá Čalomija (VK)
971 01 Malá Čausa (PD)
015 01 Malá Čierna (ZA)
985 53 Malá Dolina (LC)
094 02 Malá Domaša (VT)
059 78 Malá Franková (KK)
956 54 Malá Hradná (BN)
044 20 Malá Ida (KS)
945 01 Malá Iža (KN)
972 42 Malá Lehota (PD)
966 42 Malá Lehota (ZC)
044 32 Malá Lodina (KS)
930 03 Malá Lúč (DS)
925 21 Malá Mača (GA)
941 45 Malá Maňa (NZ)
943 52 Malá Mužla (NZ)
943 65 Malá nad Hronom (NZ)
930 51 Malá Paka (DS)
090 24 Malá Poľana (SP)
076 82 Malá Tŕňa (TV)
984 01 Malá Ves (LC)
044 31 Malá Vieska (KS)
901 01 Malacky (MA)
974 05 Malachov (BB)
935 67 Málaš (LV)
026 01 Malatiná (DK)
032 15 Malatíny (LM)
086 06 Malcov (BJ)
072 06 Malčice (MI)
955 01 Malé Bedzany (TO)
958 04 Malé Bielice (PE)
913 05 Malé Bierovce (TN)
929 01 Malé Blahovo (DS)
027 32 Malé Borové (LM)
956 01 Malé Dvorany (TO)
929 01 Malé Dvorníky (DS)
956 37 Malé Hoste (BN)
957 01 Malé Chlievany (BN)
951 54 Malé Chyndice (NR)
943 61 Malé Kosihy (NZ)
018 31 Malé Košecké Podhradie (IL)
935 21 Malé Kozmálovce (LV)
934 01 Malé Krškany (LV)
958 03 Malé Kršteňany (PE)
018 16 Malé Lednice (PB)
908 74 Malé Leváre (MA)
937 01 Malé Ludince (LV)
922 01 Malé Orvište (PN)
956 34 Malé Ostratice (PE)
076 63 Malé Ozorovce (TV)
072 17 Malé Raškovce (MI)
956 07 Malé Ripňany (TO)
913 11 Malé Stankovce (TN)
990 01 Malé Straciny (VK)
980 51 Malé Teriakovce (RS)
076 42 Malé Trakany (TV)
958 03 Malé Uherce (PE)
951 82 Malé Vozokany (ZM)
072 34 Malé Zalužice (MI)
951 24 Malé Zálužie (NR)
991 22 Malé Zlievce (VK)
985 26 Málinec (PT)
972 13 Malinová (PD)
935 87 Malinovec (LV)
900 45 Malinovo (SC)
034 01 Malinô Brdo (RK)
032 34 Malužiná (LM)
951 34 Malý Báb (NR)
900 24 Malý Biel (SC)
026 01 Malý Bysterec (DK)
951 07 Malý Cetín (NR)
038 45 Malý Čepčín (TR)
076 52 Malý Horeš (TV)
941 09 Malý Jatov (NZ)
076 36 Malý Kamenec (TV)
934 01 Malý Kiar (LV)
018 51 Malý Kolačín (IL)
990 01 Malý Krtíš (VK)
951 04 Malý Lapáš (NR)
930 37 Malý Lég (DS)
065 46 Malý Lipník (SL)
900 44 Malý Madaras (SC)
946 03 Malý Ostrov (KN)
937 01 Malý Pesek (LV)
075 01 Malý Ruskov (TV)
060 01 Malý Slavkov (KK)
082 67 Malý Slivník (PO)
080 01 Malý Šariš (PO)
919 29 Malženice (TT)
941 45 Maňa (NZ)
962 06 Mangútovo (DT)
951 91 Mankovce (ZM)
946 32 Marcelová (KN)
013 32 Marček (ZA)
055 01 Margecany (GL)
086 45 Marhaň (BJ)
900 33 Marianka (MA)
072 06 Markovce (MI)
049 34 Markuška (RV)
053 21 Markušovce (SN)
013 51 Maršová (BY)
036 01 Martin (MT)
903 01 Martin (SC)
953 01 Martin nad Žitavou (ZM)
034 95 Martinček (RK)
951 88 Martinová (NR)
980 41 Martinová (RS)
947 01 Martovce (KN)
935 33 Marušová (LV)
930 39 Maslovce (DS)
930 36 Masníkovo (DS)
985 22 Maša (PT)
985 11 Mašková (LC)
067 32 Maškovce (HE)
987 01 Maštinec (PT)
059 51 Matejovce (PP)
053 21 Matejovce (SN)
916 16 Matejovec (MY)
094 31 Matiaška (VT)
059 04 Matiašovce (KK)
090 42 Matovce (SK)
079 01 Maťovce (MI)
079 01 Maťovské Vojkovce (MI)
972 28 Matušíková (PD)
925 01 Matúškovo (GA)
065 46 Matysová (SL)
977 03 Mazorníkovo (BR)
053 14 Mečedelovce (LE)
020 61 Medné (PU)
071 01 Meďov (MI)
962 65 Medovarce (KA)
935 41 Medvecké (LV)
090 05 Medvedie (SK)
930 07 Medveďov (DS)
976 52 Medveďovo (BR)
027 44 Medvedzie (TS)
082 21 Medzany (PO)
044 25 Medzev (KS)
094 31 Medzianky (VT)
976 96 Medzibrod (BB)
065 22 Medzibrodie (SL)
026 01 Medzibrodie nad Oravou (DK)
026 01 Medzihradné (DK)
068 01 Medzilaborce (ML)
951 46 Mechenice (NR)
913 05 Melčice (TN)
952 01 Melek (NR)
049 12 Meliata (RV)
059 36 Mengusovce (PP)
920 61 Merašice (HC)
094 23 Merník (VT)
962 71 Merovce (KA)
020 52 Mestečko (PU)
090 41 Mestisko (SK)
087 01 Mičakovce (SK)
930 41 Mierovo (DS)
957 01 Miezgovce (BN)
085 01 Miháľov (BJ)
067 73 Michajlov (SV)
930 35 Michal na Ostrove (DS)
941 61 Michal nad Žitavou (NZ)
076 14 Michaľany (TV)
962 61 Michalková (ZV)
094 23 Michalok (VT)
976 57 Michalová (BR)
071 01 Michalovce (MI)
082 44 Miklušovce (PO)
049 13 Mikolčany (RA)
090 24 Miková (SP)
014 01 Mikšová (BY)
937 01 Mikula (LV)
908 76 Mikulášov (SE)
946 34 Mikulášov Sad (KN)
086 36 Mikulášová (BJ)
018 57 Mikušovce (IL)
984 01 Mikušovce (LC)
044 58 Milhosť (KS)
075 01 Milhostov (TV)
929 01 Milinovice (DS)
017 06 Milochov (PB)
900 42 Miloslavov (SC)
022 01 Milošová (CA)
071 01 Milovaná (MI)
082 71 Milpoš (SB)
090 32 Miňovce (SP)
082 06 Mirkovce (PO)
090 05 Miroľa (SK)
916 12 Miškech Dedinka (NM)
985 02 Mládzovo (PT)
985 45 Mláky (DT)
929 01 Mliečany (DS)
931 01 Mliečno (DS)
951 76 Mlyňany (ZM)
949 01 Mlynárce (NR)
090 16 Mlynárovce (SK)
059 76 Mlynčeky (KK)
059 91 Mlynica (PP)
053 76 Mlynky (SN)
941 02 Mlynský Sek (NZ)
913 21 Mníchova Lehota (TN)
049 16 Mníšany (RA)
055 64 Mníšek nad Hnilcom (GL)
065 22 Mníšek nad Popradom (SL)
946 37 Moča (KN)
071 01 Močarany (MI)
082 53 Močarmany (PO)
951 31 Močenok (SA)
969 82 Močiar (BS)
020 62 Močiare (PU)
072 51 Močidlá (SO)
082 63 Močidľany (SB)
018 03 Modlatín (PB)
900 01 Modra (PK)
067 82 Modra nad Cirochou (HE)
917 05 Modranka (TT)
946 33 Modrany (KN)
916 35 Modrová (NM)
916 35 Modrovka (NM)
992 01 Modrý Kameň (VK)
935 39 Mochovce (LV)
979 01 Mojín (RS)
951 15 Mojmírovce (NR)
010 01 Mojš (ZA)
010 01 Mojšová Lúčka (ZA)
020 72 Mojtín (PU)
941 04 Mojzesovo (NZ)
050 01 Mokrá Lúka (RA)
026 01 Mokraď (DK)
045 01 Mokrance (KS)
086 01 Mokroluh (BJ)
908 65 Mokrý Háj (SI)
045 01 Moldava nad Bodvou (KS)
072 03 Moravany (MI)
922 21 Moravany nad Váhom (PN)
930 03 Moravské Kračany (DS)
916 42 Moravské Lieskové (NM)
908 71 Moravský Svätý Ján (SE)
972 31 Morovno (PD)
900 46 Most pri Bratislave (SC)
020 51 Mostište (PU)
925 07 Mostová (GA)
038 44 Moškovec (TR)
916 26 Mošovce (NM)
038 21 Mošovce (TR)
976 13 Moštenica (BB)
082 67 Mošurov (PO)
913 26 Motešice (TN)
976 02 Motyčky (BB)
974 01 Môlča (BB)
960 01 Môťová (ZV)
090 34 Mrázovce (SP)
029 57 Mrzáčka (NO)
985 31 Mučín (LC)
946 32 Mudroňovo (KN)
044 47 Mudrovce (KS)
991 22 Muľa (VK)
985 31 Muľka (LC)
049 01 Muráň (RA)
050 01 Muránska Dlhá Lúka (RA)
049 01 Muránska Huta (RA)
049 01 Muránska Lehota (RA)
050 01 Muránska Zdychava (RA)
029 63 Mútňanská Píla (NO)
029 63 Mútne (NO)
943 52 Mužla (NZ)
907 01 Myjava (MY)
040 16 Myslava (Košice II)
902 03 Myslenice (PK)
066 01 Myslina (HE)
985 53 Mýtna (LC)
956 11 Mýtna Nová Ves (TO)
935 56 Mýtne Ludany (LV)
976 44 Mýto pod Ďumbierom (BR)
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free