Užitočné informácie
  S
 
S, Š

083 01 Sabinov (SB)
979 01 Sabová (RS)
094 13 Sačurov (VT)
018 16 Sádočné (PB)
958 44 Sádok (PE)
044 41 Sady nad Torysou (KS)
985 04 Salajka (PT)
943 61 Salka (NZ)
082 36 Salvátor (PO)
962 31 Sampor (ZV)
935 87 Santovka (LV)
930 06 Sap (DS)
930 37 Sása (DS)
982 64 Sása (RA)
962 62 Sása (ZV)
920 65 Sasinkovo (HC)
974 11 Sásová (BB)
018 52 Savčina (IL)
935 85 Sazdice (LV)
974 01 Sebedín (BB)
974 01 Sebedín - Bečov (BB)
972 05 Sebedražie (PD)
962 66 Sebechleby (KA)
972 26 Seč (PD)
991 10 Sečianky (VK)
078 01 Sečovce (TV)
094 14 Sečovská Polianka (VT)
027 55 Sedliacka Dubová (DK)
082 43 Sedlice (PO)
913 11 Sedličná (TN)
094 09 Sedliská (VT)
018 54 Sedmerovec (IL)
072 51 Sejkov (SO)
908 80 Sekule (SE)
991 27 Seľany (VK)
976 11 Selce (BB)
962 51 Selce (KA)
980 13 Selce (PT)
913 36 Selec (TN)
044 71 Seleška (KS)
991 06 Selešťany (VK)
925 72 Selice (SA)
941 32 Semerovo (NZ)
023 55 Semeteš (CA)
044 58 Seňa (KS)
903 01 Senec (SC)
082 03 Seniakovce (PO)
974 01 Senica (BB)
905 01 Senica (SE)
072 13 Senné (MI)
991 01 Senné (VK)
962 43 Senohrad (KA)
926 01 Sereď (GA)
013 53 Setechov (BY)
080 06 Severná (PO)
962 31 Sielnica (ZV)
082 52 Sigord (PO)
029 46 Sihelné (NO)
022 04 Sihelník (CA)
976 53 Sihla (BR)
937 01 Sikenica (LV)
943 59 Sikenička (NZ)
951 24 Sila (NR)
920 52 Siladice (HC)
049 52 Silica (RV)
049 11 Silická Brezová (RV)
049 43 Silická Jablonica (RV)
049 64 Sirk (RA)
076 03 Sirník (TV)
969 01 Sitnianska (BS)
962 65 Sitnianska Lehôtka (KA)
091 01 Sitník (SP)
958 53 Skačany (PE)
913 31 Skala (TN)
976 81 Skalica (BR)
909 01 Skalica (SI)
023 14 Skalité (CA)
913 31 Skalka nad Váhom (TN)
913 31 Skalská Nová Ves (TN)
044 11 Skároš (KS)
982 62 Skerešovo (RA)
991 05 Sklabiná (VK)
038 03 Sklabiňa (MT)
038 03 Sklabinský Podzámok (MT)
038 47 Sklené (TR)
966 03 Sklené Teplice (ZH)
962 12 Skliarovo (DT)
094 33 Skrabské (VT)
974 01 Skubín (BB)
951 85 Skýcov (ZM)
925 21 Sládkovičovo (GA)
987 01 Slaná Lehota (PT)
044 17 Slančík (KS)
962 05 Slanec (DT)
044 17 Slanec (KS)
029 01 Slanická Osada (NO)
044 17 Slanská Huta (KS)
044 18 Slanské Nové Mesto (KS)
966 22 Slaská (ZH)
935 84 Slatina (LV)
956 53 Slatina nad Bebravou (BN)
962 01 Slatinka (ZV)
956 53 Slatinka nad Bebravou (BN)
962 25 Slatinské Lazy (DT)
053 61 Slatvina (SN)
049 11 Slavec (RV)
072 17 Slavkovce (MI)
018 54 Slavnica (IL)
049 34 Slavoška (RV)
049 36 Slavošovce (RV)
951 71 Sľažany (ZM)
951 52 Slepčany (ZM)
962 31 Sliač (ZV)
962 31 Sliač - kúpele (ZV)
962 25 Sliačska Podpoľana (DT)
072 37 Sliepkovce (MI)
076 12 Slivník (TV)
980 23 Slizké (RS)
013 54 Slopkov (BY)
018 21 Slopná (PB)
038 43 Slovany (MT)
094 02 Slovenská Kajňa (VT)
976 13 Slovenská Ľupča (BB)
919 42 Slovenská Nová Ves (TT)
059 02 Slovenská Ves (KK)
067 22 Slovenská Volová (HE)
991 07 Slovenské Ďarmoty (VK)
991 02 Slovenské Kľačany (VK)
067 13 Slovenské Krivé (HE)
076 33 Slovenské Nové Mesto (TV)
925 41 Slovenské Pole (GA)
038 22 Slovenské Pravno (TR)
900 26 Slovenský Grob (PK)
053 40 Slovinky (SN)
086 33 Smilno (BJ)
053 11 Smižany (SN)
919 04 Smolenice (TT)
919 04 Smolenická Nová Ves (TT)
908 42 Smolinské (SE)
055 65 Smolnícka Huta (GL)
055 66 Smolník (GL)
906 03 Smrdáky (SE)
032 05 Smrečany (LM)
086 06 Snakov (BJ)
023 32 Snežnica (KM)
069 01 Snina (SV)
962 05 Snohy (DT)
913 38 Soblahov (TN)
090 42 Soboš (SK)
906 05 Sobotište (SE)
979 01 Sobôtka (RS)
073 01 Sobrance (SO)
073 01 Sobranecké Kúpele (SO)
038 43 Socovce (MT)
044 31 Sokoľ (KS)
044 56 Sokoľany (KS)
946 17 Sokolce (KN)
946 14 Sokolce - lúky (KN)
951 46 Sokolníky (NR)
922 31 Sokolovce (PN)
094 35 Soľ (VT)
956 17 Solčany (TO)
956 38 Solčianky (TO)
080 05 Solivar (PO)
972 13 Solka (PD)
013 62 Soľné (BY)
076 53 Soľnička (TV)
090 31 Soľník (SP)
906 37 Sološnica (MA)
972 25 Somorova Ves (PD)
076 35 Somotor (TV)
067 22 Sopkovce (HE)
905 01 Sotina (SE)
059 01 Spišská Belá (KK)
052 01 Spišská Nová Ves (SN)
058 01 Spišská Sobota (PP)
061 01 Spišská Stará Ves (KK)
059 34 Spišská Teplica (PP)
059 18 Spišské Bystré (PP)
059 04 Spišské Hanušovce (KK)
053 04 Spišské Podhradie (LE)
052 01 Spišské Tomášovce (SN)
053 61 Spišské Vlachy (SN)
053 02 Spišský Hrhov (LE)
053 63 Spišský Hrušov (SN)
059 14 Spišský Štiavnik (PP)
053 14 Spišský Štvrtok (LE)
026 01 Srňacie (DK)
067 61 Stakčín (SV)
067 61 Stakčínska Roztoka (SV)
972 28 Stanáková (PD)
076 16 Stanča (TV)
034 92 Stankovany (RK)
072 21 Stankovce (MI)
076 61 Stankovce (TV)
980 34 Stará Bašta (RS)
023 04 Stará Bystrica (CA)
930 34 Stará Gala (DS)
985 11 Stará Halič (LC)
962 25 Stará Huta (DT)
968 01 Stará Huta (ZC)
965 01 Stará Kremnička (ZH)
916 35 Stará Lehota (NM)
059 52 Stará Lesná (KK)
064 01 Stará Ľubovňa (SL)
907 01 Stará Myjava (MY)
916 01 Stará Turá (NM)
053 34 Stará Voda (GL)
072 23 Staré (MI)
976 02 Staré Hory (BB)
040 01 Staré Mesto (Košice I)
971 01 Staré Mesto - Prievidza (PD)
065 46 Starina (SL)
982 01 Starňa (RA)
935 56 Starý Hrádok (LV)
062 01 Starý Smokovec (PP)
935 26 Starý Tekov (LV)
023 53 Staškov (CA)
090 23 Staškovce (SP)
086 33 Stebnícka Huta (BJ)
086 33 Stebník (BJ)
018 03 Stolečné (PB)
013 32 Stolečné (ZA)
031 04 Stošice (LM)
059 94 Stotince (KK)
962 12 Stožok (DT)
065 33 Stráňany (SL)
013 25 Stráňavy (ZA)
059 76 Stráne pod Tatrami (KK)
982 51 Stránska (RS)
013 13 Stránske (ZA)
049 71 Stratená (RV)
013 04 Stráža (ZA)
908 41 Stráže nad Myjavou (SE)
058 01 Stráže pod Tatrami (PP)
059 01 Strážky (KK)
076 52 Strážne (TV)
010 01 Strážov (ZA)
072 22 Strážske (MI)
013 24 Strečno (ZA)
076 31 Streda nad Bodrogom (TV)
034 74 Stredná Revúca (RK)
991 24 Stredné Plachtince (VK)
935 81 Stredné Turovce (LV)
034 84 Stredný Sliač (RK)
941 37 Strekov (NZ)
020 54 Strelenka (PU)
982 62 Strelnice (RS)
976 55 Strelníky (BB)
072 13 Stretava (MI)
072 13 Stretavka (MI)
020 01 Streženice (PU)
980 25 Striežovce (RS)
067 74 Strihovce (SV)
089 01 Stročín (SK)
091 01 Stropkov (SP)
980 34 Studená (RS)
900 46 Studené (SC)
053 04 Studenec (LE)
972 28 Studenec (PD)
908 75 Studienka (MA)
034 96 Studničná (RK)
086 43 Stuľany (BJ)
900 31 Stupava (MA)
018 12 Stupné (PB)
038 52 Sučany (MT)
962 71 Sudince (KA)
962 71 Súdovce (KA)
090 23 Suchá (SP)
082 43 Suchá Dolina (PO)
027 13 Suchá Hora (TS)
919 01 Suchá nad Parnou (TT)
991 35 Sucháň (VK)
071 01 Suché (MI)
991 03 Suché Brezovo (VK)
900 64 Suchohrad (MA)
067 02 Sukov (ML)
951 25 Suľany (NR)
065 46 Sulín (SL)
013 52 Súľov (BY)
956 14 Súlovce (TO)
916 01 Súš (NM)
980 12 Sušany (PT)
980 01 Sútor (RS)
032 33 Svarín (LM)
076 35 Svätá Mária (TV)
951 16 Svätoplukovo (NR)
072 55 Svätuš (SO)
941 48 Svätuša (NZ)
076 83 Svätuše (TV)
969 72 Svätý Anton (BS)
900 21 Svätý Jur (PK)
032 11 Svätý Kríž (LM)
935 25 Svätý Kríž (LV)
946 57 Svätý Peter (KN)
013 32 Svederník (ZA)
017 01 Sverepec (PB)
086 02 Sveržov (BJ)
980 52 Svetlá (RS)
067 16 Svetlice (ML)
090 02 Svidnička (SK)
089 01 Svidník (SK)
082 32 Svinia (PO)
044 45 Svinica (KS)
076 37 Svinice (TV)
913 24 Svinná (TN)
059 21 Svit (PP)
943 54 Svodín (NZ)
937 01 Svodov (LV)
956 06 Svrbice (TO)
023 12 Svrčinovec (CA)
053 76 Sykavka (SN)

040 15 Šaca (Košice II)
936 01 Šahy (LV)
972 41 Šajby (PD)
906 07 Šajdíkove Humence (SE)
925 54 Šalgočka (GA)
956 06 Šalgovce (TO)
080 01 Šalgovík (PO)
974 01 Šalková (BB)
935 71 Šalov (LV)
927 01 Šaľa (SA)
022 01 Šamaja (CA)
065 45 Šambron (SL)
931 01 Šamorín (DS)
072 01 Šamudovce (MI)
916 42 Šance (NM)
091 01 Šandal (SP)
935 33 Šándorhalma (LV)
982 62 Šankovce (RA)
090 42 Šapinec (SK)
985 32 Šára (LC)
090 05 Šarbov (SK)
082 12 Šarišská Poruba (PO)
082 14 Šarišská Trstená (PO)
082 05 Šarišské Bohdanovce (PO)
086 37 Šarišské Čierne (BJ)
082 73 Šarišské Dravce (SB)
065 48 Šarišské Jastrabie (SL)
080 06 Šarišské Lúky (PO)
082 32 Šarišské Lužianky (PO)
082 22 Šarišské Michaľany (SB)
082 66 Šarišské Sokolovce (SB)
090 42 Šarišský Štiavnik (SK)
943 42 Šarkan (NZ)
935 52 Šarovce (LV)
086 12 Šašová (BJ)
965 01 Šášovské Podhradie (ZH)
908 41 Šaštín (SE)
908 41 Šaštín - Stráže (SE)
985 41 Šávoľ (LC)
040 17 Šebastovce (Košice IV)
017 04 Šebešťanová (PB)
919 09 Šelpice (TT)
090 03 Šemetkovce (SK)
044 21 Šemša (KS)
900 81 Šenkvice (PK)
985 58 Šiatorská Bukovinka (LC)
086 22 Šiba (BJ)
986 01 Šíd (LC)
980 03 Šimonovce (RS)
082 36 Šindliar (PO)
925 51 Šintava (GA)
962 68 Šipice (KA)
956 53 Šípkov (BN)
922 03 Šípkové (PN)
930 03 Šipošovské Kračany (DS)
991 27 Širákov (VK)
980 02 Širkovce (RS)
027 41 Široká (DK)
082 37 Široké (PO)
956 38 Šišov (BN)
049 14 Šivetice (RA)
013 54 Škoruby (BY)
022 04 Škrabáka (CA)
991 25 Škriavnik (VK)
972 28 Škrípov (PD)
067 74 Šmigovec (SV)
985 07 Šoltýska (PT)
022 01 Šopora (CA)
925 52 Šoporňa (GA)
919 51 Špačince (TT)
974 01 Špania Dolina (BB)
980 23 Španie Pole (RS)
946 32 Šrobárová (KN)
968 01 Štále (ZC)
941 37 Štefan (NZ)
906 45 Štefanov (SE)
027 44 Štefanov nad Oravou (TS)
900 86 Štefanová (PK)
082 35 Štefanovce (PO)
094 01 Štefanovce (VT)
951 15 Štefanovičová (NR)
053 51 Štefanská Huta (GL)
969 01 Štefultov (BS)
090 42 Štefurov (SK)
922 03 Šterusy (PN)
969 81 Štiavnické Bane (BS)
976 81 Štiavnička (BB)
034 01 Štiavnička (RK)
013 55 Štiavnik (BY)
972 48 Štiefleje (PD)
951 01 Štitáre (NR)
049 32 Štítnik (RV)
962 06 Štoliansko (DT)
044 26 Štós (KS)
044 26 Štós - kúpele (KS)
059 37 Štôla (PP)
059 38 Štrba (PP)
059 85 Štrbské Pleso (PP)
925 52 Štrkovec (GA)
980 45 Štrkovec (RS)
976 02 Štubne (BB)
946 13 Štúrová (KN)
943 01 Štúrovo (NZ)
971 01 Štvrte - Prievidza V (PD)
913 05 Štvrtok (TN)
930 40 Štvrtok na Ostrove (DS)
015 01 Šuja (ZA)
991 01 Šuľa (VK)
930 33 Šuľany (DS)
920 03 Šulekovo (HC)
976 71 Šumiac (BR)
059 39 Šuňava (PP)
942 01 Šurany (NZ)
951 26 Šurianky (NR)
980 33 Šurice (LC)
919 25 Šúrovce (TT)
972 01 Šutovce (PD)
038 54 Šútovo (MT)
976 69 Švábolka (BR)
059 12 Švábovce (PP)
053 34 Švedlár (GL)
034 91 Švošov (RK)
906 05 Švrčkov Jarok (SE)
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free